Webbnyheter 23.9.2014 – 13/2014

Arbetslöshetskassorna 2013: Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar ökade, handläggningstiderna var skäliga

Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterade dagpenningar ökade år 2013 med nästan 20 procent jämfört med året innan. Arbetslöshetskassorna kunde emellertid hålla sina handläggningstider skäliga.
 
Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som gällde full inkomstrelaterad dagpenning var 10 dagar. Handläggningstiden var en dag kortare jämfört med året innan. Antalet meddelade beslut ökade.
 
Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar ökade i alla kassor, med undantag för en. Beloppet förmåner till företagare ökade med nästan 25 procent.
 
Löntagarkassornas medlemsantal minskade för fjärde året i rad, medan företagarkassornas medlemsantal fortsatte att stiga.
 
Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2013 (på finska med svensk resumé). Finansinspektionen publicerar varje år statistikuppgifter om arbetslöshetskassornas verksamhet, de förmåner som utbetalas, förmånstagare och medlemsantal.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Aarnio, byråchef, telefon 010 831 5562

Bilagor