Webbnyheter 15.5.2013 – 4/2013

Tillhandahållande av investeringstjänster i anslutning till valutahandel kräver tillstånd

Finansinspektionen har dragit upp riktlinjer enligt vilka handel på basis av vissa typer av spotvalutakontrakt (s.k. rolling spot forex contracts) ska jämställas med investeringstjänster och således omfattas av lagen om investeringstjänster. Därmed förutsätter Finansinspektionen att aktörer som tillhandahåller denna typ av tjänst ska ha ett tillstånd enligt nämnda lag.

Spotvalutakontrakten kan anses vara antingen futurer eller prisdifferenskontrakt, där vinsterna och förlusterna bygger på förändringarna i de marknadsbaserade förhållandena mellan valutorna. I själva verksamheten byts emellertid inga valutor.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Harri Hirvi, jurist, telefon 010 831 5284