Webbnyheter 6.6.2013 – 5/2013

Nya chefer tillträdde på byråerna Operativa risker och Marknads- och likviditetsrisker den 1 juni

Från och med den 1 juni 2013 är filosofie magister Markku Koponen chef för byrån Operativa risker och ekonomie magister, MBA Antti Olkinuora chef för byrån Marknads- och likviditetsrisker. Koponen och Olkinuora var tidigare ledande riskexperter på byrån Marknadsrisker och operativa risker som delades upp i Operativa risker och Marknads- och likviditetsrisker den 1 juni. Byråerna hör till avdelningen Risktillsyn.