Webbnyheter 18.6.2013 – 6/2013

Ny chef för finanssektorbyrån på avdelningen för institutstillsyn

Diplomingenjör Jyri Helenius har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för finanssektorn från och med den 29 juli 2013. Han är för närvarande utvecklingschef på OP-Tjänster Ab.