Webbnyheter 16.9.2013 – 10/2013

Finansinspektionen har påfört tre ordningsavgifter för försummelser av rapporteringen

Finansinspektionen har påfört tre ordningsavgifter för försummelser av rapporteringen av den finansiella ställningen. Avgifterna gäller Livförsäkringsaktiebolaget Duo (Henkivakuutusosakeyhtiö Duo) (försening med 6 bankdagar), Alma Försäkrings Ab (Alma Vakuutus Oy) (försening med 7 bankdagar) och arbetslöshetskassan Erityiskoulutettujen Työttömyyskassa (försening med 3 bankdagar), som inte har lämnat in regelbundna rapporter om den finansiella ställningen till Finansinspektionen inom utsatt tid. Varje ordningsavgift är 5 000 euro.

För försummelse av rapporteringsskyldigheten kan Finansinspektionen påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Besluten om ordningsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. Bolagen och arbetslöshetskassan har rätt att överklaga besluten av den 10 september 2013 i marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marja Nykänen, avdelningschef, telefon 010 831 5247.

Bilagor

Finansinspektionens beslut: