Webbnyheter 2.7.2013 – 7/2013

Finansinspektionen har påfört Aval Asset Management Ab ordningsavgift för försummelser av rapporteringen

Finansinspektionen har påfört värdepappersföretaget Aval Asset Management Ab en ordningsavgift på 5 000 euro för försummelser av rapporteringen av den finansiella ställningen. Överföringen av elektroniska tillsynsuppgifter har varit 7 dagar försenad.

För försummelse av rapporteringsskyldigheten kan Finansinspektionen påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgifterna ska betalas till staten.

Beslutet om ordningsavgiften av den 28 maj 2013 har vunnit laga kraft.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Erkki Kontkanen, ledande rådgivare, telefon 010 831 5260

Bilaga