Webbnyheter 17.12.2013 – 17/2013

Europeiska bankmyndigheten publicerade den 16 december ett sammandrag över europeiska bankers kapitaltäckning och riskvägda tillgångar

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade igår ett sammandrag över bankernas kapitaltäckning och riskvägda tillgångar. Det visar att kapitaltillväxttrenden för banksektorn i EU fortsätter. Mellan december 2011 och juni 2013 ökade bankernas kärnkapital (Core Tier 1) med över 80 miljarder euro medan beloppet av riskvägda tillgångar krympte med 817 miljarder euro, vilket innebär att kärnkapitaltäckningsgraden ökade från 10 till 11,7 %. Den starkare kapitaltäckningen härrör från ökat eget kapital och minskade riskvägda tillgångar. De riskvägda tillgångarna bestod till 79 % av kreditexponeringar, 11 % av operativa exponeringar och 7 % av marknadsexponeringar.
 
I juni 2013 uppgick bankernas statslåneexponeringar gentemot länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES till 1 647 miljarder euro. 
 
I enkäten deltog 64 banker; från Finland OP-Pohjola-gruppen. Nordea Bank Finland inom Nordeakoncernen och Danske Bank Finland inom Danske Bank-koncernen deltog via sina moderbolag.

Upplysningar

  • biträdande direktör Jukka Vesala, telefon 010 831 53 74

Se också