Tillsynsmeddelande 8.4.2024 – 22/2024

Offentlig konsultation gällande kalibrering av naturkatastrofriskerna i försäkringsbolagens solvensberäkningar har dragit igång

Förändringar i försäkringsverksamheten förorsakade av den globala uppvärmningen förväntas synas främst genom tillväxt av effekterna av naturkatastrofriskerna, såsom översvämningar, stormar, oväder och landsänkningar. Försäkringsbolagens verksamhet skyddas bland annat av deras eget kapital, för vilket den definierade miniminivån lägger ett riskbaserat solvenskapitalkrav som med 99,5 % sannolikhet täcker tillräckligheten av eget kapital. Beräkningen av kapitalkravet kan utföras i bolagen med interna modeller eller enligt den allmänna standardformeln som fungerar som referens också för de förstnämnda.

Under åren 2023–2024 har man utfört en omvärdering av beräkningsdefinitionerna för naturkatastrofriskernas solvenskapitalkrav i standardformeln. Målet har varit att bättre innefatta de ovannämnda riskerna, inkl. jordbävningar i ifrågavarande kapitalkravsdel för de bolag som använder standardformeln. I omvärderingen har man också beaktat klimatförändringens påverkan, samt de modelleringar, observationer och teorier som utvecklats sedan beräkningsevalueringen år 2018.

I konsultationen föreslår EIOPA totalt 25 ändringar eller tillägg i katastrofriskspecifika faktorer. Till exempel föreslås att översvämningsrisk framöver tas med som en ny risk i bolagens kapitalkrav för de finska, svenska, norska och danska riskobjekten.

Svar till konsultationen begärs av parterna senast på den 20 juni 2024. Tidtabellen för ändringar i bolagens solvensberäkning beror på Solvens II förändringarnas (Solvency II Review) processtidtabell.

Närmare upplysningar lämnas av

Toni Blomster, ledande matematiker, tfn 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi