Tillsynsmeddelande 11.3.2024 – 11/2024

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 om erbjudande och börsnotering av värdepapper upphävs 31.3.2024

Regleringen inom ämnesområdet för Föreskrifterna och anvisningarna 6/2013 om erbjudande och börsnotering av värdepapper har ändrats och de nationella bestämmelserna om prospekt har ersatts av prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vissa av anvisningarna och tolkningarna i Föreskrifter och anvisningar 6/2013 ingår i de gällande prospektbestämmelserna, medan vissa andra är föråldrade, varför Föreskrifter och anvisningar 6/2013 upphävs.

Sådana anvisningar och tolkningar som fortfarande är relevanta kommer att flyttas till Finansinspektionens webbplats och hittas under Finanssivalvonta.fi > Finansiella aktörer > Kapitalmarknaden > Emittenter och investerare > Erbjudande av värdepappers och prospekt.

Finansinspektionens direktion fattade beslut om upphävandet den 6 mars 2024 och Föreskrifterna och anvisningarna upphävs från och med den 31 mars 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Jenni Granlund, övervakare, tfn 09 183 5470 eller jenni.granlund(at)fiva.fi