Tillsynsmeddelande 15.6.2023 – 38/2023

Tematisk bedömning: Arbetspensionsförsäkringsbolagen har inte lagt ut offentlig maktutövning på entreprenad

Finansinspektionen har utfört en tematisk bedömning om utläggningen av offentlig maktutövning. Den tematiska bedömningen gällde samtliga fyra arbetspensionsförsäkringsbolag.

Målet med den tematiska bedömningen var att klarlägga hur arbetspensionsförsäkringsbolagen följer gällande regelverk som föreskriver att bolagen inte får lägga ut offentlig maktutövning på entreprenad.

Enligt de uppgifter som erhållits i den tematiska bedömningen har arbetspensionsförsäkringsbolagen inte lagt ut offentlig maktutövning på entreprenad. Den tematiska bedömningen omfattade också verksamhetsprinciperna för organisation av utläggning på entreprenad och riskhantering i samband med utläggning. Enligt erhållna uppgifter har alla arbetspensionsförsäkringsbolag skriftliga verksamhetsprinciper och lämpliga riskhanteringsrutiner.

Närmare upplysningar lämnas av

Tarja Taipalus, byråchef, tfn 09 183 5201 eller tarja.taipalus(at)fiva.fi