Tillsynsmeddelande 15.3.2023 – 17/2023

Föreskrifter och anvisningar 26/2013: Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om sameuropeisk rapportering

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering (Corep) Ändringarna träder i kraft den 15 mars 2023.

EBA har publicerat tre nya riktlinjer om insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda och ersättningsrapporteringen:

  • Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA GL 2022 06).
  • Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA GL 2022 07).
  • Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA GL 2022 08).

Samtliga riktlinjer trädde i kraft den 31 december 2022. Genom ändringar­na uppdateras lagstiftningsgrunden i föreskrifter och anvisningar 26/2013 så att den motsvarar gällande riktlinjer.

Inlämnandet av rapporter till Finansinspektionen under övergångs­perioden

I rapporteringen år 2023 iakttas en övergångsperiod, under vilken uppgifterna för den räkenskapsperiod som löper ut 2022 ska rapporteras till Finansinspektionen senast den 31 augusti 2023. I fortsättningen ska uppgifterna rapporteras senast den 15 juni de kalenderår när uppgifter insamlas.

Närmare information om EBAs riktlinjer finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2022, 9/2022 och 10/2022, genom vilka EBAs riktlinjer har införlivats i Finansinspektionens samling av föreskrifter och anvisningar.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 mars 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Jussi Eronen, ledande rapporteringsexpert, tfn 09 183 5234 eller jussi.eronen(at)fiva.fi

Bilagor