Tillsynsmeddelande 18.4.2023 – 23/2023

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om kreditinstitutens riskrapportering har ändrats

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering med anledningen av de ändringar som krävs i de tillsynsuppgifter som ska inlämnas med anledning av införandet av Finansinspektionens nya rapporteringssystem om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. Ändringarna gäller följande rapporter:

  • Ränterisk (R)
  • Kreditriskrapport Läge inom banksystemet (S)
  • Rapport om belåningsgraden (LTC)

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 mars 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Jussi Eronen, ledande expert, tfn 09 183 5234 eller jussi.eronen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2014