Tillsynsmeddelande 17.3.2023 – 19/2023

Föreskrifter och anvisningar 11/2014 om lokalbankernas interna kapitalutvärdering har upphävts

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 11/2014 ”Lokalbankernas interna kapitalutvärdering”, som gäller andelsbanker som inte hör till sammanslutningen av andelsbanker har upphävts, eftersom innehållet är föråldrat.

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, byråchef, tfn 09 183 5011 eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi