Tillsynsmeddelande 25.8.2023 – 48/2023

Finansinspektionen begär utlåtanden om föreskrifter och anvisningar som har utarbetats för iakttagandet av sanktioner – remisstiden går ut 22.9.2023

Finansinspektionen har utarbetat ett utkast till föreskrifter och anvisningar om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut och begär nu utlåtanden om utkastet.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förpliktande föreskrifter, tolkningar och rekommendationer för iakttagandet av sanktionsbestämmelser. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att ge företagen anvisningar om deras åtgärder för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut iakttas. Dessutom är strävan att ge företagen under tillsyn närmare anvisningar om det praktiska genomförandet av de effektiva verksamhetsprinciper och förfaranden och den effektiva interna kontroll som lagstiftningen kräver av företagen. Närmare föreskrifter utfärdas i anslutning till organisering av verksamheten, riskbedömning, kundkännedom, sanktionsscreening, frysning av tillgångar, hanteringsmetoder för sanktionsrisker samt rapportering i företagen under tillsyn.

Befogenheten att övervaka förfaranden som gäller iakttagandet av sanktioner är ny för Finansinspektionen, och det har inte tidigare publicerats några föreskrifter och anvisningar om saken.

Begäran om utlåtande har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Den som vill yttra sig ombes lämna utlåtande via tjänsten Utlåtande.fi senast den 22 september 2023.

Finansinspektionen ordnar även ett samråd om saken. Samrådet ordnas den 7 september 2023 på plats i Finansinspektionens lokaler samt på distans. Anmälan till samrådet görs via bifogade länk senast den 4 september 2023. Samrådet ordnas på finska.

De som deltar i samrådet kan på förhand skicka in frågor som de vill att ska behandlas på mötet. Var vänlig och skicka frågorna senast den 4.9. 2023 till adressen anssi.leisio(at)fiva.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

Anssi Leisio, senior specialist, anssi.leisio(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5524