Tillsynsmeddelande 5.1.2023 – 2/2023

Finansinspektionen följer EBA:s riktlinjer EBA/GL/2022/03 om översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och om stresstester för tillsynsändamål

Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade den 18 mars 2022 riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål (EBA/GL/2022/03).

De nya riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2023. Genom riktlinjerna upphävs riktlinjerna om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål (EBA/GL/2014/13) av den 19 december 2014 och de reviderade riktlinjerna (EBA /GL/2018/03) av den 19 juli 2018.

Finansinspektionen meddelade EBA den 22 december 2022 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn. 

Närmare upplysningar lämnas av

Terhi Vähäkuopus, bankövervakare, tfn 09 183 54 84 eller terhi.vahakuopus(at)fiva.fi

Bilaga

EBA:s riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål