Tillsynsmeddelande 20.1.2023 – 4/2023

Anvisning 301.5 om "Anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut" har upphävts

Finansinspektionen har den 2.1.2023 beslutat att upphäva Finansinspektionens anvisning 301.5. Anvisningens innehåll var föråldrat.

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, byråchef, tfn 09 183 5011 eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi