Tillsynsmeddelande 16.3.2023 – 18/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar för arbetspensionsförsäkringsbolag och i rapporteringstabellerna

Finansinspektionens följande föreskrifter och anvisningar har reviderats. Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2023.

  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar,försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter, avsnitt 11.2.1, 12.2.13 och 15.1.2
  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012, bilaga 1.9
  • Rapporteringstabeller VO och VP till Föreskrifter och anvisningar 1/2011: Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen.

Bestämmelserna om redovisning av skulden till följd av nedsättningen av ArPL-premiens omkostnadsdel med anledning av de allmänna beräkningsgrunderna för arbetspensionsförsäkringsbolag har slopats.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens nyckeltal för omkostnadsrörelsen har ändrats. Omkostnadsrörelsens resultat redovisas framöver separat för ArPL-verksamhet och för FöPL-verksamhet. För omkostnadsrörelsens resultat presenteras separata nyckeltal som bör spegla rörelsens effektivitet. Bestämmelserna om omkostnadsrörelsens resultat har preciserats på grund av redovisningen av separata nyckeltal. I omkostnadsinkomsten för ArPL-verksamhet upptas dessutom intäkter för handläggning av små arbetsgivares försäkringar som härrör från utjämningsavsättningen som en separat post.

Rapporteringen av totala driftskostnader har utökats med ett krav på rapportering av driftskostnader för FöPL-verksamhet som ingår i de totala driftskostnaderna.

Reviderade rapporteringsblanketter läggs ut på Finansinspektionens webbplats och i Jakelu Distributionstjänst senast före den första rapporteringstidpunkten. Närmare information finns i respektive rapporteringsmeddelande.

Ikraftträdande av föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 mars 2023.

Remissyttranden

Det har gjorts en sammanfattning av remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena finns på Finansinspektionens webbplats intill föreskrifterna och anvisningarna. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Satu Korhonen, ledande matematiker, satu.korhonen(at)fiva.fi
  • Marketta Lindén, ledande redovisningsexpert, marketta.linden(at)fiva.fi

Bilagor