Tillsynsmeddelande 20.1.2023 – 5/2023

Ändring av föreskrift 105.2 om "Rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav"

Finansinspektionen har 2.1.2023 beslutat att ändra Finansinspektionens föreskrift 105.2.

Föreskriften ändras för att motsvara den ändrade lagstiftningen så att de delar som gäller rapportering av aktieinnehav upphävs. De delar av föreskriften som gäller rapportering av fastighetsinnehav uppdateras så att hänvisningen till rätten att meddela föreskrifter börjar motsvara den nuvarande regleringen och så att uppgifter som annars ska rapporteras till Finansinspektionen stryks bland de uppgifter som ska rapporteras.

Den ändrade föreskriften publiceras under det nya numret 1/2023 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. 

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, byråchef, tfn 09 183 5011 eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi

Bilagor