Tillsynsmeddelande 25.5.2022 – 29/2022

Föreskrifter och anvisningar 3/2022 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer för en ersättningspolicy (EBA/GL/2021/13)

Finansinspektionen meddelade den 16 maj 2022 föreskrifter och anvisningar 3/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv (EU) 2019/2034 av den 30 april 2022 (Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 15 mars 2022 (EBA/GL/2021/13). Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 16 maj 2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa EBA:s riktlinjer.

Finansinspektionen meddelade EBA den 16 maj 2021 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, riskexpert, tfn 09 183 5456 eller antti.alakiuttu(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar om en sund ersättningspolicy enligt direktiv (EU) 2019/2034