Tillsynsmeddelande 3.2.2022 – 9/2022

Föreskrifter och anvisningar 18/2021 för rapportering om uteblivna avvecklingar enligt artikel 7 i förordningen om värdepappersavveckling

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 18/2021 som sätter i kraft europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas riktlinjer för rapportering om uteblivna avvecklingar enligt artikel 7 i förordningen om värdepappersavveckling av den 8 december 2021 (ESMA70-156-4717). I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de värdepapperscentraler som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningen följer Esmas riktlinjer.

Finansinspektionens anvisningar gäller från den dag då de tekniska tillsynsstandarderna om avvecklingsdisciplin träder i kraft. dvs. den 1 februari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Jenni Koskinen, riskexpert, tfn 09 183 5364 eller jenni.koskinen@fiva.fi

Bilagor