Tillsynsmeddelande 2.12.2022 – 58/2022

Finansministeriets enkät om inrättande av ett PEP-register över rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen – svarstid fram till 11.12.

Vid finansministeriet pågår ett projekt för att upprätta en bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag (politically exposed persons, PEP). Bedömningspromemorian ska beskriva och utvärdera nuläget för inhämtande av sådana uppgifter som gör det möjligt för rapporteringsskyldiga enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) att konstatera att en kund eller kundens verkliga förmånstagare sköter ett betydande offentligt uppdrag (PEP-uppgifter). Dessutom bedöms förutsättningarna för att inrätta ett PEP-register. Om förutsättningar för att inrätta ett PEP-register anses föreligga, kommer promemorian att innehålla en bedömning av de främsta alternativen för genomförande av registret och en konsekvensbedömning.

Finansministeriet har sammanställt en enkät till de rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen för att kartlägga nuläget för inhämtandet av PEP-uppgifter och de rapporteringsskyldigas synpunkter på ett eventuellt PEP-register.

Finansinspektionen uppmuntrar de rapporteringsskyldiga att besvara enkäten. Svarstiden löper till den 11 december och svaren är anonyma.

Närmare upplysningar om projektet finns på finansministeriets webbplats: Bedömningspromemoria om inrättandet av ett nationellt register över personer som sköter betydande offentliga uppdrag - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Närmare upplysningar lämnas av

  • Finansinspektionen: Viivi Jantunen, riskexpert, tfn 09 183 50 08 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi
  • Finansministeriet: tekniska frågor och problem som gäller enkäten: Emilia Rajaniemi, assistent, tfn 02955 30042 eller emilia.rajaniemi(at)gov.fi.