Tillsynsmeddelande 6.4.2022 – 20/2022

Finansinspektionen skjuter fram sitt avgörande om fortsatt tillämpning av vägledningen om prissättningen av kundernas uttag i uttagsautomater

Det ryska anfallskriget har också medfört risker för den finansiella sektorn, och Finansinspektionen skjuter därför fram sitt avgörande om den fortsatta tillämpningen av anvisningen och rekommendationen om prissättningen av uttag i uttagsautomater.

Finansinspektionen bad under hösten 2021 yttranden om huruvida anvisningen och rekommendationen om prissättningen av uttag i uttagsautomater är motiverade i det nuvarande marknadsläget:

  1. Finansinspektionens anvisning om fastställande av en motsvarande nationell betalning vid gränsöverskridande kontantuttag i uttagsautomater enligt förordningen om gränsöverskridande betalningar (924/2009, kodifierad som 2021/1230) samt
  2. Finansinspektionens rekommendation om prissättning av kontantuttag i främmande uttagsautomater i Finland.

Finansinspektionen har beslutat skjuta fram besluten om den fortsatta tillämpningen av vägledningen tills vidare. Rysslands anfall mot Ukraina har orsakat stor osäkerhet också på finansmarknaden. Finansinspektionen anser att det inte i detta läge är ändamålsenligt att fatta sådana avgöranden som påverkar uttagsautomattjänsterna. 

Enligt den gällande anvisningen om tillämpning av förordningen om gränsöverskridande betalningar ska det för kontantuttag i euro som görs i ett annat EU-land debiteras motsvarande avgift som i Otto.-automater. I samband med meddelande av anvisningen om tillämpning av förordningen om gränsöverskridande betalningar har Finansinspektionen också gett ut en rekommendation om att högst samma serviceavgift som tas ut för uttag i Otto.-automaterna ska tas ut för kontantuttag i Finland i uttagsautomater som upprätthålls av andra aktörer (s.k. främmande automater). Anvisningen och rekommendationen förblir i kraft oförändrade till dess att frågan tas upp till behandling.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef, tfn 09 183 5247, eller samu.kurri(at)fiva.fi

Se också