Tillsynsmeddelande 25.4.2022 – 24/2022

Europeiska kommissionen har publicerat flera nya tolkningsrekommendationer om ekonomiska sanktioner

EU godkände fredagen den 8 april det s.k. femte sanktionspaketet, vilket innebär att fyra ryska banker (VTB Bank, Novikombank, Sovcombank och Otkritie FC Bank) helt och hållet förbjuds att verka på EU:s finansmarknad.

Sanktionerna omfattar nu tre finska medborgare: Utöver Gennadi Timtšenko har även Boris Rotenberg och Elena Timtšenko lagts till bland de personer som omfattas av sanktioner.

Därtill förbjuds tillhandahållande av plånböcker och konton för kryptovalutor samt tjänster för inlåning av kryptotillgångar på över 10 000 euro för alla ryska medborgare eller fysiska personer som bor i Ryssland.

Kommissionen ger tolkningsrekommendationer om hur sanktionerna ska tillämpas

Kommissionen har publicerat en ny webbplats som enbart behandlar sanktionerna till följd av kriget i Ukraina. Det lades ut flera tolknings­rekommendationer som gäller ekonomiska sanktioner på webbplatsen den 4 april 2022. Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn att läsa anvisningarna på webbplatsen innan tolkningsrekommendationer begärs av de finländska myndigheterna.

Frågor om EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus kan fortsättningsvis skickas till kommissionen per e-post till EC-RUSSIA-SANCTIONS(at)ec.europa.eu.

Tyngdpunkt på övervakningen av att sanktionerna inte kringgås

Under den senaste tiden har frysningen av egendomen i Finland och Europa för de personer som är föremål för sanktioner fått den största uppmärksamheten. Finansinspektionen bedömer att åtgärderna för att kringgå sanktionerna kommer att öka ju längre kriget pågår och ju kraftigare sanktionerna inverkar på Rysslands ekonomi. På grund av det ska företagen under tillsyn utvidga övervakningen av sanktionerna till sådana transaktioner, vilkas huvudsakliga mål är att kringgå sanktionerna.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513

Se också

Finansinspektionens webbplats: Webbsidan Kriget i Ukraina