Tillsynsmeddelande 10.6.2021 – 26/2021

Standard RA4.10 "Rapportering av exponeringar mot närstående" har upphävts

Finansinspektionens direktion har fattat beslut om att upphäva Finansinspektionens standard RA 4.10 den 9 juni 2021.

Standarden är numera föråldrad till sitt innehåll på grund av den lagändring som trädde i kraft i april.

Närmare upplysningar lämnas av

Aleksi Kaakinen, jurist, tfn 09 183 5338, aleksi.kaakinen(at)fiva.fi

Bilaga

*Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående

* Bilagan lagts till 11.6.2021