Tillsynsmeddelande 17.3.2021 – 11/2021

Samrådsdokument om utredningen för genomförandet av det gemensamma rapporteringssystemet (Integrated reporting system) på remiss – remisstid fram till den 11 juni 2021

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 11 mars 2021 ett samrådsdokument om utredningen för genomförande av det gemensamma rapporteringssystemet. Målet är att samla in kommentarer för beredningen av en slutrapport om ämnet. Yttranden kan lämnas fram till den 11 juni 2021.

Samrådsdokumentet:

  • innehåller alternativ till viktiga delområden för det gemensamma rapporteringssystemet. Sådana är t.ex. ett gemensamt dataregister, en centraliserad datainsamling samt administrativa frågor.
  • fungerar som underlag för vidare diskussioner.

Närmare upplysningar lämnas av

Sinikka Taskinen, finansanalytiker, tfn 09 183 5239 eller sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilaga

EBA launches discussion paper on integrated reporting