Tillsynsmeddelande 5.7.2021 – 32/2021

Föreskrifter och anvisningar 4/2021 om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

Finansinspektionen har den 29 juni 2021 beslutat tillämpa Europeiska värdepappers- och marknads­myndigheterna (Esma) riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer (ESMA50-164-4285). Finansinspektionen rekommenderar att företagen under tillsyn som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer Esmas riktlinjer. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 juli 2021.

Finansinspektionen gör därtill företagen under tillsyn uppmärksamma på att de bör se över och ändra sina befintliga uppdragsavtal om molntjänster enligt dessa anvisningar senast den 31 december 2022. Om granskningen av uppdragsavtal om molntjänster för kritiska eller viktiga funktioner inte har färdigställts fram till den 31 december 2022, ska företagen informera behöriga myndigheter om detta, samt om vilka åtgärder som planeras för att fullgöra granskningen eller den eventuella utträdesstrategin.

Närmare upplysningar lämnas av

Jukka Katajamäki, marknadsövervakare, tfn 09 183 5026 eller jukka.katajamaki(at)fiva.fi

Bilagor