Tillsynsmeddelande 25.10.2021 – 48/2021

Föreskrifter och anvisningar 10/2021 om skyldigheter avseende marknadsdata

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 10/2021, som sätter i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas riktlinjer för skyldigheter avseende marknadsdata (ESMA70-156-4263) av den 18 augusti 2021. I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningen följer Esmas riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 1 januari 2022.

Esmas riktlinjer riktar sig till handelsplatser, systematiska internhandlare och godkända publiceringsarrangemang som övervakas av den nationella behöriga myndigheten. Riktlinjerna fastställer en skyldighet att tillhandahålla marknadsdata på icke-diskriminerande grunder till alla och vilka kostnader som får tas ut för dem.

Närmare upplysningar lämnas av

Janne Miettinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5455 eller janne.miettinen(at)fiva.fi

Bilagor