Tillsynsmeddelande 11.11.2021 – 50/2021

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2021

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2021 den 21 oktober 2021. Finansinspektionen sänder avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex.

Närmare upplysningar lämnas av

invoicing(at)bof.fi