Tillsynsmeddelande 26.11.2021 – 53/2021

EBA har publicerat en uppföljningsrapport om tillämpningen av IFRS 9 i europeiska kreditinstitut

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 24 november 2021 publicerat en rapport om tillämpningen av standarden IFRS 9 Finansiella instrument i europeiska kreditinstitut. Rapporten är en fortsättning på EBAs första uppföljningsrapport från december 2018 och den baserar sig på EBAs IFRS 9 benchmarking-datainsamling och ad hoc-enkäter till cirka 50 banker.

Rapporten innehåller information om observerade förändringar i ECL-modellernas scenarier och makroekonomiska prognoser under coronapandemin år 2020 och om justeringar av de förväntade kreditförlusterna enligt ledningens bedömning (management overlays). Rapporten behandlar också praxis för bedömning av en betydande ökning av kreditrisken samt iakttagelser i fråga om klassificering och redovisning.

Observationerna i rapporten kommer att utnyttjas bl.a. i diskussioner med branschen, revisorer och andra intressentgrupper. Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten tar del av de observationer och jämförande data som tas upp i rapporten.

Uppföljningsrapporten och pressmeddelandet om den finns på EBAs webbplats:

 IFRS 9 implementation by EU institutions, monitoring report

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Anna Myllymäki, ledande redovisningsexpert, tfn 09 183 5020 eller anna.myllymaki(at)fiva.fi