Tillsynsmeddelande 22.6.2021 – 28/2021

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om den sameuropeiska rapporteringen (COREP)

Det har gjorts ändringar i föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering (COREP).

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26/2013 har ändrats enligt följande:

  • Tillämpningsområdet för föreskrifter och anvisningar 26/2013 har ändrats i samband med att regleringen om tillsynsrapporteringen i värdepappersföretag överförts till föreskrifter och anvisningar 5/2021. Förordningar och riktlinjer 5/2021 offentliggörs efter att kommissionens genomförandeförordning rörande värdepappersbolagens tillsynsrapportering har offentliggjorts i EU: s officiella tidning.
  • Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/453 har i fråga om de särskilda rapporteringskraven för marknadsrisk införlivats som en del av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
  • Adressen till EBAs tolkningar av regelverken (Q&A) har lagts till Finansinspektionen föreskrifter och anvisningar.
  • Beträffande fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder har angående de tillsynsuppgifter som ska rapporteras om kapitalbasens belopp och kvalitet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, artikel 26) och beloppet fasta kostnader (beräknat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033, artikel 13) samt startkapital införlivats som en del av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 26 juni 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Jussi Eronen, ledande rapporteringsexpert, tfn 09 183 5234 eller jussi.eronen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering