Tillsynsmeddelande 12.8.2020 – 50/2020

Frågor och svar om inlämnandet av beredskapsplaner och planernas innehåll

I anslutning till det tillsynsmeddelande som publicerades den 7 juli om beredskapsplanerna som ska inlämnas till Finansinspektionen publicerar Finansinspektionen de frågor som tillsynsobjekten skickar till Finansinspektionen om inlämnandet av planerna och planernas innehåll samt myndigheternas svar på frågorna anonymiserade till alla tillsynsobjekts påseende på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Nisén, ledande riskexpert, tfn 09 183 5211 eller anne.nisen(at)fiva.fi