Tillsynsmeddelande 19.11.2020 – 73/2020

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2020

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2020 den 28 oktober 2020. Finansinspektionen sänder avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex

Upplysningar

invoicing(at)bof.fi