Tillsynsmeddelande 17.3.2020 – 7/2020

Finansinspektionen har publicerat ett sammandrag av den övervakarspecifika riskbedömningen

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (2 kap. 2 §) ska Finansinspektionen göra en bedömning av riskerna för att penningtvätt och finansiering av terrorism bedrivs genom de rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen. Finansinspektionen ska offentliggöra ett sammandrag av riskbedömningen.

Upprättandet av Finansinspektionens övervakarspecifika bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism är en omfattande process, som kan indelas i fyra skeden:

  1. De sektorspecifika inneboende risknivåerna fastställs (inherent risk).
  2. Det bedöms i vilken mån identifierade riskfaktorer förekommer i respektive sektor.
  3. Riskhanteringsåtgärdernas nivå bedöms i respektive sektorer.
  4. De skapas en övervakarspecifik riskpoängsättning.

Den upprättade riskbedömningen och det sammandrag som publicerats om den fokuserar på det första skedet i upprättandet av en övervakarspecifik riskbedömning, dvs. på fastställandet av sektorspecifika inneboende risknivåer. I sammandraget beskrivs på vilket sätt den sektorspecifika inneboende risknivån har fastställts. Dessutom presenteras processens slutresultat, dvs. de sektorspecifika inneboende risknivåerna.

Den övervakarspecifika riskbedömningen och det sammandrag som publicerats om den gäller endast penningtvätt. Målet är att ta i bruk en metodologi för förebyggandet av finansiering av terrorism under 2020. 

Närmare upplysningar

  • Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Ulla-Maija Kaivola, riskexpert, tfn 09 183 5565 eller ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens sammandrag av den övervakarspecifika bedömningen av risken för penningtvätt