Tillsynsmeddelande 15.6.2020 – 36/2020

Esmas samråd om utkontraktering till molntjänstleverantörer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma inledde den 3 juni 2020 ett samråd om riktlinjer för utkontraktering till molntjänster. Remisstiden går ut den 1 september 2020.

I samrådet på engelska finns närmare anvisningar för lämnande av kommentarer:

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert , hanna.heiskanen(at)fiva.fi