Tillsynsmeddelande 31.8.2020 – 57/2020

EBA:s samråd om riktlinjerna för intern styrning och EBA:s och Esmas samråd om riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Europeiska bankmyndigheten EBA inledde den 31 juli 2020 ett samråd om riktlinjerna för internstyrning. Remisstiden går ut den 31 oktober 2020.

I den engelska samrådstexten finns närmare vägledning om lämnande av yttranden och om den offentliga utfrågningen:

Europeiska bankmyndigheten EBA och Europeiska marknads- och värdepappersmyndigheten Esma inledde den 31 juli 2020 ett samråd om revidering av riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare. Remisstiden går ut den 31 oktober 2020.

I den engelska samrådstexten finns närmare vägledning om lämnande av yttranden och om den offentliga utfrågningen:

Närmare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, erika.penttila(at)fiva.fi