Tillsynsmeddelande 5.5.2020 – 24/2020

EBAs åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 22 april 2020 nya åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin.

Lättnader på marknadsriskområdet

  • EBA föreslår ändringar i de tekniska standarder om försiktig värdering som tillämpas på positioner i handelslagret. Syftet med ändringen, som ska vara i kraft till slutet av 2020, är att minska procykliciteten i den huvudsakliga värderingsjusteringen.
  • EBA kommer att skjuta fram införandet av det s.k. FRTB-SA-rapporteringskravet med 6 månader till september 2021.
  • EBA betonar att de behöriga myndigheterna ska tillämpa tillgängliga metoder på banker som beräknar kapitalkraven enligt interna VaR-modeller.

Andra uttalanden med anledning av coronapandemin

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Aarnio, riskexpert, tfn 09 183 50 07 eller tommi.aarnio(at)fiva.fi

Bilagor