Tillsynsmeddelande 31.7.2020 – 48/2020

EBA ber om synpunkter på genomförandet av s.k. de-risking-åtgärder och deras effekter

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 15 juni 2020 en begäran att få olika aktörers synpunkter på de-risking-verksamhet, som syftar till att minska risken för penningtvätt. De-risking betyder att finansbranschens aktörer antingen helt och hållet vägrar att tillhandahålla vissa kundgrupper tjänster eller upphör att tillhandahålla sådana kunder tjänster, eftersom de anser att risken för penningtvätt är för stor. De-risking-fenomenet innebär i synnerhet att kundernas situation inte bedöms individuellt, utan åtgärderna riktas mot en hel kundgrupp. I EU-länderna har som exempel på föremål för de-risking-åtgärder nämnts tillhandahållare av betalningstjänster, föreningar som inte eftersträvar vinst samt upprätthållare av korrespondentförbindelser.

För att utreda fenomenets omfattning och effekter ber EBA om svar inte bara från finansbranschen utan också från sådana som har upplevt svårigheter med att inleda en kundrelation eller att tjänster har begränsats eller upphört i den egna verksamheten eller som annars har påverkats av detta. 

Remisstiden går ut den 11 september 2020.

Närmare anvisningar om hur man avger yttrande finns i begäran om yttrande i EBAs nättjänst

Kontakta

  • Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Jonna Ekström, ledande jurist, jonna.ekstrom(at)fiva.fi