Tillsynsmeddelande 28.10.2020 – 67/2020

Arbetspensionsanstalternas solvens fortsatt stabil under september

Finansinspektionen har samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervaller under våren och sommaren. Den tätare datainsamlingen fortsätter åtminstone till utgången av året. Vid slutet av september var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 125 % och solvensställningen 1,7. Solvensgraden ligger kvar på samma nivå som tidigare, medan den riskbaserade solvensställningen har försämrats något från slutet av augusti.

Närmare upplysningar lämnas av

Mika Arala, riskexpert, tfn 09 183 55 43 eller mika.arala(at)fiva.fi