Tillsynsmeddelande 26.11.2020 – 74/2020

Arbetspensionsanstalternas solvens fortsatt stabil under oktober

Finansinspektionen har samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervall under våren och sommaren. Den tätare datainsamlingen fortsätter åtminstone till utgången av året. Vid slutet av oktober var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 125 % och solvensställningen 1,7. Solvensläget är oförändrat jämfört med läget vid slutet av september.

Närmare upplysningar lämnas av

Mika Arala, riskexpert, tfn 09 183 5543 eller mika.arala(at)fiva.fi