Tillsynsmeddelande 1.10.2020 – 64/2020

Arbetspensionsanstalternas solvens förbättrades något under augusti

Finansinspektionen har samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervaller under våren och sommaren. Den förtätade datainsamlingen fotsätts åtminstone till utgången av året. Vid slutet av augusti var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 125 % och solvensställningen 1,8. Solvensen har stärkts något jämfört med ställningen vid slutet av juli.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi