Tillsynsmeddelande 27.5.2020 – 28/2020

Arbetspensionsanstalterna ska uppdatera sin risk- och solvensbedömning

Enligt regleringen om arbetspensionsanstalter ska risk- och solvensbedömningen uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt. Enligt Finansinspektionens uppfattning har riskerna för närvarande förändrats till den grad att arbetspensionsanstalterna omedelbart ska vidta åtgärder för att uppdatera sin risk- och solvensbedömning.

Risk- och solvensbedömningen utgör en viktig del av arbetspensionsanstaltens strategiska beslutsfattande och riskhantering, och uppdateringsbehovet är inte beroende av hur välkapitaliserat bolaget är. Arbetspensionsanstalterna ska till Finansinspektionen ge in ett sammandrag av risk- och solvensbedömningen samt de slutsatser som dragits av den.

Finansinspektionen konstaterar att arbetspensionsanstalten inte i sin risk- och solvensbedömning, riskhantering eller någon annan verksamhet ska utgå från att de åtgärder för att tillfälligt stärka pensionsanstalternas solvens som nu är under beredning på social- och hälsovårdsministeriet kommer att tas i bruk.

Finansinspektionen har samlat in information av arbetspensionsanstalterna oftare än vanligt under vårens lopp. Vid slutet av april var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 123 % och solvensställningen 1,6.

Inspektionerna av compliance-funktionen i arbetspensionsförsäkringsbolag har varit inställda på grund av coronavirussituationen. Varje arbetspensionsförsäkringsbolag underrättas särskilt när det blir aktuellt att fortsätta inspektionen. Den tematiska bedömningen av skade- och livförsäkringsbolagens compliance-funktion är snart klar.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Kuusela, byråchef , tfn 09 183 55 25 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi