Tillsynsmeddelande 22.12.2020 – 85/2020

Arbetspensionsanstalternas solvens stärktes under november

Finansinspektionen har sedan våren samlat in information från arbetspensionsbolagen med kortare intervall är normalt. Enligt situationen vid utgången av november var den genomsnittliga solvensnivån i arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet samt i Sjömanspensionskassan 128 procent och solvensställningen 1,7. Solvensställningen har klart förbättrats jämfört med läget vid utgången av oktober. Den tätade rapporteringen upphörde i och med de uppgifter som insamlades i november.

Närmare upplysningar lämnas av

Mika Arala, riskexpert, telefon 09 183 5543 eller mika.arala(at)fiva.fi