Tillsynsmeddelande 1.7.2019 – 34/2019

Föreskrifter och anvisningar 4/2019 om tillhandahållare av virtuella valutor träder i kraft 1.7.2019

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar om tillhandahållare av virtuella valutor, som träder i kraft den 1 juli 2019. Dessutom utvidgas tillämpningsområdet för Finansinspektionens standard 2.4 ”Kundidentifiering, kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” till att från och med den 1 december 2019 också gälla tillhandahållare av virtuella valutor.

Dessa föreskrifter och anvisningar innehåller Finansinspektionens föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och tolkningar som riktar sig till tillhandahållare av virtuella valutor och som gäller iakttagande av bestämmelserna om förvaring av kundmedel och kundkontroll samt förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

Föreskrifterna och anvisningar meddelas med stöd av Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019). Lagen utgör ett led i det nationella genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet ((EU) 2018/843).

Tillhandahållare av virtuella valutor som var verksamma på marknaden innan lagen trädde i kraft ska lämna in en registeranmälan senast 18.8.2019

Enligt lagen är utgivare av virtuella valutor, aktörer som tillhandahåller växelplattformar för virtuella valutor (inklusive marknadsplatser) och leverantörer av plånböcker för virtuella valutor skyldiga att registrera sig hos Finansinspektionen från och med den 1 maj 2019. Tillhandahållare av virtuella valutor som var verksamma på marknaden innan lagen trädde i kraft ska lämna in en registeranmälan till Finansinspektionen före den 18 augusti 2019 för att förutsättningarna för aktörerna att antecknas i registret ska kunna bedömas före den 1 november. Nya aktörer som överväger att inleda verksamhet efter att lagen har trätt i kraft får tillhandahålla tjänster för kunder först när deras registeranmälningar har behandlats och godkänts.

Tillhandahållare av virtuella valutor blir rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen den 1 december 2019, dvs. de ska rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt. Finansinspektionen övervakar sådana åtgärder för att förebygga penningtvätt och finansiering som vidtas av tillhandahållare av virtuella valutor.

Den internationella regleringen om virtuella valutor utvecklas

Regleringen av virtuella valutor är föremål för livlig internationell debatt och tillhandahållare av virtuella valutor bör ta hänsyn till regelutvecklingen i all sin verksamhet med virtuella valutor.

Den internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism FATF (Financial Action Task Force) gav ut sin vägledning till tillhandahållare av virtuella valutor den 21 juni 2019. Åtgärderna enligt vägledningen ska genomföras omedelbart men uppfyllelsen utvärderas under 12 månaders tid.

Bilagor

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tytti Tanninen, digitaliseringsexpert, tfn 09 183 2239 eller tytti.tanninen(at)fiva.fi
  • Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert, tfn 09 183 5202 eller hanna.heiskanen(at)fiva.fi