Tillsynsmeddelande 1.10.2018 – 47/2018

Inlämnande av uppgifter till jämförelsewebbplatsen

Kredit- och betalningsinstitut som tillhandahåller betalkonton till konsumenter ska enligt vad som förskrivs i 83 § 4 mom. i betaltjänstlagen (290/2010) lämna uppgifter om sina betalkonton och tjänster i anslutning till dem till den jämförelsewebbplats som avses i 15 kap. 6 d § i kreditinstitutslagen (610/2014). Skyldigheten att lämna uppgifter gäller på motsvarande sätt även filialer till utländska kredit- och betalningsinstitut och utländska kredit- och betalningsinstitut som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster utan att inrätta filial.

Uppgifterna ska inlämnas första gången senast 15.10.2018, såvida tjänstetillhandahållaren inte redan har lämnat in dem, och efter det i samband med att uppgifterna ändras inom 10 bankdagar från det att ändringarna träder i kraft. Uppgifterna ska lämnas på Finansinspektionens standardformulär per e-post till vertailusivusto(at)finanssivalvonta.fi.

Frågor om formuläret och inlämnande av uppgifter som tjänstetillhandahållare ska skickas per e-post till vertailusivusto.tiedustelut(at)finanssivalvonta.fi.

En webbplats som jämför konsumenternas betalkontotjänster kommer att öppnas den 31 oktober 2018 med aktuell information om de vanligaste tjänsterna i anslutning till betalkonton, prissättningen av dem, huruvida kontomedlen omfattas av insättningsgarantin samt om tjänstetillhandahållarnas kontorsnät. Finansinspektionen ansvarar för verksamheten på jämförelsewebbplatsen och webbplatsen upprätthålls av FINE Försäkrings- och finansrådgivning.

Finansinspektionen kommer fr.o.m. den 31 oktober 2018 att på sin webbplats upprätthålla en förteckning över de jämförelsewebbplatser enligt kreditinstitutslagen som verkar i Finland.

Närmare upplysningar lämnas av

Kati Neuvonen, jurist, tfn +358 9 183 5336, kati.neuvonen(at)fiva.fi.​