Tillsynsmeddelande 23.1.2018 – 4/2018

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2014 om hantering av den inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorer vid likviditetsrapporteringen upphävdes den 23 januari 2018

Finansinspektionen meddelade den 10 februari 2014 föreskrifter och anvisningar 2/2014, som satte nationellt i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 6 december 2013 om inlåning från allmänheten som omfattas av andra utflöden avseende likviditetsrapportering (Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting EBA/GL/2013/01).

EBA upphävde officiellt dessa riktlinjer den 27 november 2017. Av den anledningen upphäver också Finansinspektionen sina föreskrifter och anvisningar 2/2014, som satte EBAs riktlinjer i kraft nationellt.

EBA upphävde riktlinjerna, eftersom de ersattes av Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/322 av den 10 februari 2016 om rapportering av likviditetskravet (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Riktlinjerna lämpar sig inte längre som riktlinje för likviditetsrapporteringen.


Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tomi Halme, telefon 09 183 52 33 eller tomi.halme(at)fiva.fi

Bilagor