Tillsynsmeddelande 4.6.2018 – 33/2018

Finansinspektionens bedömning av pensionsutbetalningsprocessen i pensionsstiftelser och -kassor

​Finansinspektionen har under våren 2018 gjort en bedömning av pensionsutbetalningsprocessen i pensionsstiftelser och -kassor. Enligt de uppgifter som Finansinspektionen får är pensionsutbetalningsprocessen som helhet ordnad på ändamålsenligt sätt i pensionsstiftelserna och -kassorna.

Enligt bedömningen underskred det genomsnittliga saldot på betalningskontot i vissa pensionsstiftelser och -kassor det pensionsbelopp som de utbetalar varje månad. Finansinspektionen rekommenderar att pensionsstiftelserna och -kassorna i fråga granskar sin betalningsrörelseprocess för att säkerställa att processerna är funktionssäkra.

Finansinspektionen kommer att granska boksluts- och rapporteringsprocesserna i några pensionsstiftelser och -kassor.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marketta Lindén, redovisningsexpert, tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)fiva.fi