Tillsynsmeddelande 26.9.2018 – 46/2018

ECB ger ut en vägledning för inspektioner på plats och bedömning av interna modeller

​Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 21 september 2018 en vägledning för platsinspektioner och bedömning av interna modeller. Vägledningen redogör för ECB:s inspektionsprocess och rutiner för att främja ett effektivt samarbete mellan de banker som är föremål för inspektion och inspektionsgrupperna. Finansinspektionen kommer att följa vägledningen i sina egna inspektioner i tillämpliga delar.

Syftet med vägledningen är att effektivisera samarbetet med de banker som är föremål för inspektion och öka genomsynligheten av inspektionerna. Vägledningen är inte juridiskt bindande. ECB har i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna förberett vägledningen.

Utgivningen av vägledningen föregicks av ett offentligt samråd. Sammandraget och kommentarerna till samrådet finns tillgängliga på ECB:s webbplats intill ECB:s pressmeddelande.

Närmare upplysningar lämnas av

Sami Tiainen, byråchef, tfn +358 9 183 5278, sami.tiainen(at)fiva.fi

Bilaga

ECB:s pressmeddelande