Tillsynsmeddelande 29.6.2018 – 37/2018

EBAs remiss om utläggning av verksamhet pågår till den 24 september 2018

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 22 juni 2018 en begäran om yttranden om uppdatering av riktlinjer för utläggning av verksamheten (EBA/CP/2018/11).

Den offentliga utfrågningen om utkasten till riktlinjer äger rum i EBAs lokaler den 24 september 2018 klockan 10–12 lokal tid.

Utkasten till riktlinjer finns till påseende på EBAs webbplats, där det också finns närmare anvisningar för lämnande av yttranden. Remisstiden går ut den 24 september 2018.

Consultation on draft Guidelines on outsourcing 
 

Upplysningar

Erika Penttilä, ledande riskexpert, erika.penttila(at)fiva.fi eller telefon 09 183 52 70