Tillsynsmeddelande 27.4.2018 – 28/2018

Behoven att utveckla beräkningen av solvensgränsen i pensionskassor och -stiftelser – som helhet är beräkningen ändamålsenligt ordnad

​Finansinspektionen genomförde på vintern 2018 en inspektion av hur solvensgränsen för pensionsanstalter räknas i pensionskassor och -stiftelser som bedriver lagstadgad verksamhet. Målet med inspektionen var att reda ut på vilket sätt pensionskassor och -stiftelser följer och i praktiken tillämpar lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (325/2015).

​Enligt Finansinspektionens inspektion är beräkningen av solvensgränsen som helhet betraktat ordnad på ett ändamålsenligt sätt i pensionskassorna och -stiftelserna. I samband med inspektionen observerades behov att utveckla:

  • pensionsanstaltens egen styrfunktions andel i solvensberäkningen och i beaktandet av placeringsriskerna
  • granskningen av solvensberäkningens resultat
  • dokumenteringen av solvensberäkningen
  • identifieringen av riskkoncentrationer
  • beräkningen av valutarisken.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Johanna Korhonen, tfn 09 183 5541 eller johanna.korhonen(at)fiva.fi.