Tillsynsmeddelande 27.10.2017 – 58/2017

Riktlinjerna för lämplighetsprövning av ledningspersoner och intern styrning i kreditinstitut och värdepappersföretag har uppdaterats

Europeiska bankmyndigheten EBA och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har 26.9.2017 publicerat följande uppdaterade riktlinjer:

Riktlinjerna träder officiellt i kraft den 30 juni 2018. Finansinspektionen vill dock påpeka att riktlinjerna baserar sig på kreditinstitutsdirektivet, som redan har genomförts i den nationella lagstiftningen.

Finansinspektionen utreder vilka ändringsbehov som EBAs och ESMAs uppdaterade riktlinjer eventuellt medför för den nationella regleringen. Vi informerar om detta enligt behov i framtiden.

Närmare upplysningar lämnas

  • i anslutning till regleringen om kreditinstitut av Sirpa Näkyvä, institutsansvarig, telefon 09 183 5359 eller sirpa.nakyva(at)fiva.fi
  • i fråga om värdepappersföretag av Pia Palmén, jurist, telefon 09 183 5318 eller pia.palmen(at)fiva.fi.